współpraca z agencją reklamową

współpraca z agencją reklamową

Większość form współpracy między klientem a firmą powinna regulować odpowiednia umowa. Dzięki niej można zabezpieczyć interesy obu stron. Współpraca z agencją reklamową jest na tyle specyficzna, że stosowanie umów stało się już niemal standardem. Jakie informacje powinna zawierać taka umowa? Wszystko zależy od samej agencji reklamowej, jednak w większości przypadków umowy mają podobny charakter. Umowa najczęściej rozpoczyna się nagłówkiem. W nim określone są ogólne warunki umowy, m.in.

informacja o tym, czego ona dotyczy. Warto, żeby w kolejnym punkcie znajdował się słowniczek pojęć. Tak sprecyzowana umowa będzie korzystnym rozwiązaniem głównie dla klienta. Agencja reklamowa powinna się także zobowiązać do wykonania konkretnej usługi. Współpraca z agencją reklamową to również pewne obowiązki dla klienta. Dobrym rozwiązaniem jest określenie w umowie niezbędnych materiałów, które musi dostarczyć klient. Może to być np.

logo czy teksty. Wiele agencji reklamowych określa czas na dostarczenie tych materiałów. Są one bowiem niezbędne do tego, aby móc prawidłowo wykonać usługę. Bardzo ważnym punktem są terminy wykonania zlecenia. W tym punkcie należy określić czas potrzebny na wykonanie projektu. Współpraca z agencją reklamową powinna odbywać się na precyzyjnych warunkach, które definiują również kwestie wynagrodzenia. W umowie należy określić wysokość wynagrodzenia oraz uwzględnić ewentualną zaliczkę.

Niektóre agencje reklamowe udzielają również gwarancji na wykonaną usługę.

czesci.lecę.com.pl

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *